osCommerce
  3S Motorsport » Produktkatalog » Kjøpsbetingelser Min konto  |  Handlevogn  |  Kasse   
Produktkatalog
Alcotestere (1)
Bil (4)
Diblasi mopeder (1)
DiBlasi sykler (1)
Diverse (4)
Filmer (1)
kjøretøy-> (2)
Klær-> (1)
Motorredskap (2)
Radiostyrt-> (11)
SALG (5)
Sikkerhetsutstyr-> (28)
Tilbehør fører-> (15)
Tilbehør MC og snøscooter-> (59)
Tur utstyr (2)
Verktøy (29)
Produsenter
Nyheter? Vis mer
Setetrekk
Setetrekk
250,00Kr

Bike it
Kjøpsbetingelser
Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av 3Smotorsport.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra 3Smotorsport så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle piser er oppgitt uten ekstra frakt, dette kommer som tillegg i prisen.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Support Shops side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos 3Smotorsport, er ansvarlig for betaling av de ytelser 3Smotorsport eller 3Smotorsports samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra 3Smotorsports side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon
Før feil meldes til 3Smotorsport, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik 3Smotorsport har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til 3Smotorsport slik at 3Smotorsport kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir 3Smotorsport melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
3Smotorsport skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av 3Smotorsport, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med 3Smotorsport, betaler ikke 3Smotorsport disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
3Smotorsport er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis 3Smotorsport godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor 3Smotorsports kontroll, og som 3Smotorsport ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Support3Smotorsport er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra 3Smotorsports side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
3Smotorsport har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
3Smotorsport forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er 3Smotorsport forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er 3Smotorsport fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Handlevogn Vis mer
0 artikler
Mest solgt
01.Biketek Rear Paddock
02.BALACLAVA Double eye
03.Intercom
04.Can Halvhjelm med Skygge
05.BIKETEK FRONT PADDOCK STAND SERIES 2
06.Fastnøkkel skralle sett
07.Grunnleggende kjøreteknikk
08.Bensin hevert
09.Crosshjelm
10.Kabel smører
Tilbud Vis mer

Nummerskilt skrue nylon hvit
20,00Kr
10,00Kr
Produktomtaler Vis mer
Det er for tiden ingen produktomtaler
Informasjon
Fraktinformasjon
Sikkerhet
Kjøpsbetingelser
Kontakt oss
Søk
 
Bruk enkle søkeord for å finne det du leter etter.
Avansert søk

3S Motorsport
Nordland, Troms og Finnmark
Rotnesveien 59, Statoilstasjonen i Kaldfjorden
9100 Kvaløysletta
Tlf: 77691279 / 99498579
email: info@3smotorsport.no

Markmaster